Formowanie żywopłotu! – 31.05.2021 r.


Przystępując do formowania żywopłotu warto pamiętać o zasadzie – szerszy
u podstawy i węższy u szczytu. Dzięki temu wszystkie części roślin będą miały zapewnione równomierne oświetlenie.

Cięcie zaczynamy od ustalenia poziomu płaszczyzny górnej. Można to zrobić za pomocą drutu lub sznurka rozpiętych między palikami wbitymi w ziemię, albo położonej na palikach łaty drewnianej. Po czym przystępujemy do jego formowania:

Żywopłot o przekroju trójkąta

 • Bryła zalecana do żywopłotów powyżej 100 cm wysokości, wąskich i sadzonych
  w jednym rzędzie o luźnej strukturze (np. żywopłot z buka).
 • Dolną krawędź wystarczy oznaczyć sznurkiem rozciągniętym przy ziemi.
  Na wyznaczającej górną krawędź linii z łaty drewnianej opieramy palik wbity
  w ziemię w miejscu rozciągniętego sznurka. Według wyznaczonego zarysu strzyżemy boczne powierzchnie żywopłotu.
 • Ostro zakończony szczyt zapobiega gromadzeniu się śniegu w górnej części żywopłotu, co mogłoby zniekształcać jego bryłę.

Żywopłot o przekroju trapezu

 • Zalecany do wysokich żywopłotów o zwartej masie (np. żywopłot z cisa).
 • Strzyżemy go podobnie jak żywopłot o przekroju trójkąta. Najpierw przycinamy poziomo jego górną krawędź, następnie kolejno obie boczne powierzchnie.
 • Takie zwartej bryle utrzymujący się na powierzchni ciężki śnieg nie jest w stanie zaszkodzić.

Żywopłot w wersji pośredniej między trapezem i trójkątem

 • Polecany dla żywopłotów wysokich, ale szerokich, o luźnej strukturze gałęzi
  (np. żywopłot z lipy).
 • Przed przystąpieniem do cięcia należy przygotować szablon z grubej tektury lub płyty pilśniowej, w którego środku wycina się pożądany kształt. Najpierw przycina się górną krawędź żywopłotu. Później na wyznaczającym górną granicę drucie lub łacie opiera się szablon i przesuwając go wzdłuż żywopłotu strzyże się według wzoru jednocześnie obie powierzchnie boczne.

Żywopłot o przekroju prostokąta

 • Bryła zalecana do żywopłotów niskich i średnich do wysokości 100 cm oraz roślin znoszących zacienienie (np. żywopłot z grabu lub cisa).
 • Do jego wykonania wystarczy sznurek rozciągnięty wzdłuż żywopłotu między palikami. Wyznaczy on zarys powierzchni zarówno górnej, jak i bocznej. Najpierw przycinamy pionowo ściany boczne żywopłotu, a potem dopiero jego poziomą, górną powierzchnię.

Do cięcia żywopłotu używa się nożyce ręczne lub elektryczne, których ostrza warto przemyć spirytusem, aby ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania chorób.

Ewa Majewska

St. instruktor ds. ogrodnictwa

OZ PZD w Opolu