Koszty i zalety badania gleby ! – 20.05.2021


Badanie gleby pod względem jej zasobności w związki pokarmowe oraz ocena kwasowości gleby są niezbędne do prawidłowej oceny stanu gleby i zastosowania optymalnego nawożenia. Badania gleby z reguły wykonuje się raz na 4 lata, lecz w przypadku gleb piaszczystych, intensywnie uprawianych czy intensywnie nawadnianych powinno być przeprowadzane co 2 lata.

Dobrze dobrane zawożenie, poprzedzone analizą gleby, pozytywnie wpływa na strukturę gleby, jej parametry fizyczne oraz możliwość kumulowania wody. Pozytywne jest również z punktu ekonomicznego – nawozy nie są tanie wiec bezzasadnym jest ich nadużywanie a także zapewnia prawidłowy rozwój roślin a w konsekwencji uzyskania dobrej jakości i wielkości plonu.

Analiza nie tylko gleby ale i plonów, wody czy nawozów organicznych na terenie województwa opolskiego wykonywana jest przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Opolu ul. Oleska 123  www.opole.oschr.gov.pl

Osoba do kontaktu: specjalista dot. upraw ogrodniczych Justyna Kapusta tel. 77/455-60-36 wew. 19

Materiał do badań można dostarczyć osobiście lub pocztą.

Ewa Majewska

St. Instruktor ds. Ogrodnictwa

OZ PZD w Opolu

CENNIK BADAŃ
oferowanych przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Opolu
z zakresu badań ogrodniczych na rok 2021

Lp. Rodzaj oznaczenia Jednostka Cena  brutto w  zł
1 Badanie gleb ziem i podłoży ogrodniczych
(pH, zasolenie, N- NO3, N – NH4 , P, K, Mg, Ca, chlorki) – metoda uniwersalna, do upraw warzywniczych, kwiatowych i szkółkarskich
próbka 52,48
2 Mikroelementy z borem (B, Cu, Zn, Mn, Fe)   próbka 52,48
3 Mikroelementy bez boru (Cu, Zn, Mn, Fe)   próbka 34,99
4 Oznaczenie pH   próbka 12,50
5 Zalecenia nawozowe ogrodnicze   sztuka 18,75
6 Oznaczanie zawartości metali ciężkich w glebie  (Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn) próbka 393,68
7 Badanie gnojówki/gnojowicy  (N, P, K, Mg)   próbka 93,73
8 Badanie obornika/pomiotu kurzego/kompostu 
(sucha masa, N, P, K, Mg)
próbka 148,71
9 Badanie  części wskaźnikowych 
(N, P, K, Ca, Mg)
próbka 73,80
10 Badanie części wskaźnikowych 
(N, P, K, Ca, Mg +S lub B)
próbka 129,40
11 Badanie części wskaźnikowych 
(N, P, K, Ca, Mg +Cu lub Mn lub Fe lub Zn)
próbka 88,07
12 Badanie części wskaźnikowych  (N, P, K,  Ca, Mg, B, Cu, Mn, Fe, Zn) próbka 148,58
13 Badanie azotanów i azotynów w owocach i warzywach   próbka 109,35
14 Badanie metali ciężkich (Pb i Cd) w owocach i warzywach próbka 212,46​
15 Badania wód i pożywek do celów ogrodniczych
(pH, zasolenie, N-NO3 , N-NH4 , P, K, Mg, Ca, chlorki)
próbka 52,48
16 Badanie twardości wody          próbka 28,11

Informację jak prawidłowo pobrać próbkę do badań udzielają pracowniczy OSChR w Opolu Osoba do kontaktu Justyna Kupsta tel. 77/455-60-36 wew. 19