Pszczoła – korzyści materialne dla człowieka z pszczół i z działki

Owady a w szczególności pszczoły, odgrywają ogromną rolę w procesie zapylania roślin. W przypadku roślin uprawianych na działkach większość stanowią rośliny owadopylne. Spośród owadów zapylających największe znaczenie odgrywa pszczoła miodna, stanowiąca ok. 90% wszystkich owadów zapylających.

Największą korzyścią z utrzymania pszczół w ogrodach działkowych jest przede wszystkim wspomniane już zapylanie roślin. Właściwe zapylanie i zapłodnienie kwiatów jest warunkiem obfitego owocowania drzew i krzewów roślin sadowniczych. Owoce wyrastają wtedy większe o regularnych kształtach i bez  zniekształceń spowodowanych niepełnym  zapłodnieniem. Także w przypadku większości warzyw, u których spożywa się owoce (np. pomidor, papryka) o lepszym plonie decyduje zapylanie kwiatów przez pszczoły czy trzmiele.

Pozostałe korzyści płynące z hodowli pszczół to uzyskiwanie  miodu ,wosku, mleczka pszczelego i kitu pszczelego czyli produktów o dużych walorach odżywczych ,dietetycznych i leczniczych. Pszczoła od zarania wieku była naszym sprzymierzeńcem a nią bardzo dbać przede wszystkim się jej nie bać.

Instruktor Okręgowy
SSI PZD Okrąg Opolski
Lech Pruszyński