Życie ptaków w ROD na RELAXie w Polskiej Nowej Wsi (32): JASKÓŁKA DYMÓWKA


Jaskółki są bardzo popularnymi ptakami w Polsce. Jaskółka dymówka jest gatunkiem ptaka, który przystosował się do życia w środowisku zmienionym przez człowieka jednakże ciągła modernizacja rolnictwa ma negatywny wpływ na populację dymówek. Obecnie ptaki te żyją prawie wyłącznie w obrębie ludzkich osiedli. Przylatuje do naszego kraju w kwietniu, odlatują we wrześniu i październiku do Afryki Północnej. Bardzo chętnie stadami siada na przewodach elektrycznych, antenach. Co można zobaczyć i u nas. Warunki naszego ogrodu „Relax” sprzyja obserwacji jaskółek, które przylatują z pobliskich wsi, siadają na antenach, dachach altanek. Często kąpią się w naszym stawie, gdzie żerują chwytając w locie owady.

Jest to niewielki ptak o charakterystycznym ceglastoczerwonym podgardlu i mocno wciętym ogonie. Okazuje się, że im starszy jest samiec, tym bardziej lśnią jego piórka i tym dłuższy ma rozwidlony ogon, co ułatwia mu szybki lot. Ogon, by zdobył uznanie samiczki, musi być idealnie symetryczny. Jaskółka dymówka zasiedla głównie wsie i przedmieścia. Gniazduje wewnątrz budynków budując gniazda w formie płytkiej czarki z gliny.

Jaskółki dymówki zjadają prawie wyłącznie owady łapane w powietrzu. Lot dymówek jest uzależniony od ilości pokarmu w powietrzu na danej wysokości. Podczas wilgotnych dni, owady znajdują się nisko nad ziemia, stąd lot jaskółek odbywa się tuż przy ziemi. Ptaki te są symbolem zdrowia, bogactwa, lojalności i podróży. Są także zwiastunem wiosny.

Na terenie Polski gatunek ten jest objęty ścisłą ochroną gatunkową

Autorzy tekstu:
Teresa Magdy – działkowiczka ROD “Relax” w Polskiej Nowej Wsi
Ewa Majewska – St. instruktor ds. ogrodnictwa OZ PZD w Opolu

Autor fotografii: Teresa Magdy