512.918,40 zł przyznane dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2023 roku

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Opolu dokonał posumowania dotacji celowych przyznanych dla rodzinnych ogrodów działkowych z funduszu jednostek samorządów terytorialnych. W roku 2023 z dotacji celowej skorzystało 14 ROD na łączną kwotę 512.918,40 zł. Ogromnie cieszy fakt, iż z roku na rok dofinansowanie ogrodów działkowych przez samorządy jest coraz większe. W ubiegłym roku wsparcie przekazały jednostki samorządowe dla następujących ROD:

Zachęcamy Zarządy ROD również w tym roku do skłdania wniosków o wsparcie w ramach dotacji celowych z przeznaczeniem na cele ROD.

Malwina Moczko – Wieszołek
Dyrektor biura OZ PZD w Opolu