7-11.09.2020 czekamy na Twoje zgłoszenie do konkursu ekologicznego


Po raz pierwszy działkowcy staną w szranki konkursu fotograficznego „Ochrona i wykorzystanie zasobów naturalnych w ROD Okręgu Opolskiego PZD” , organizowanego przez Polski Związek Działkowców – Okręg Opolski pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Opolskiego Pana Andrzeja Buły. Na zgłoszenie organizator czeka do 11 września. Tematem konkursu jest „Ochrona i wykorzystanie zasobów naturalnych w ROD Okręgu Opolskiego PZD” nawiązująca do Programu Klimatycznego PZD. Zdjęcia mają wyłonić najwartościowsze i najciekawsze rozwiązania z zakresu ochrony i wykorzystania zasobów naturalnych w rodzinnych ogrodach działkowych na terenie Okręgu Opolskiego PZD. Organizator zaprasza uczestników konkursu do podróży po działce na RODOS i odkryciu niezwykłych miejsc oraz tajemniczych zakątków, które warto uwiecznić na fotografii.

Co zrobić, aby wygrać w konkursie?
Wystarczy wybrać jedną z czterech kategorii konkursowych i zrobić od 3 do 5 zdjęć nawiązujących do tematu konkursu „Ochrona i wykorzystanie zasobów naturalnych w ROD Okręgu Opolskiego PZD ”. Organizatorzy oczekują oryginalnych ujęć i będą zwracać uwagę na treść oraz jakość nadesłanych zdjęć. Zdjęcia konkursowe ocenią internauci.

Kto może wziąć udział w konkursie?
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy działkowcy – dzierżawcy działek rodzinnych zrzeszonych w PZD z terenu działania Okręgu Opolskiego (Województwo Opolskie).

Jak wziąć udział w konkursie?
Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu maksymalnie pięć zdjęć. E-maile z załączonymi plikami (skanem formularza zgłoszeniowego i zdjęciami) prosimy przesyłać do 11 września br. na adres: opole@pzd.pl

Jakie zdjęcia należy przesyłać na konkurs?
Fotografie zgłaszane do konkursu powinny nawiązywać do jednego z czterech tematów konkursu (ochrona zasobów wodnych, gospodarka odpadami, ochrona organizmów pożytecznych, odnawialne źródła energii).

Z ilu etapów składa się konkurs?
Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie internauci wybiorą w każdej z kategorii po jednym wyróżniającym się rozwiązaniu ekologicznym. Głosowanie odbędzie się na stronie www.ozoopole.pzd.pl. W drugim etapie autorzy zwycięskich zdjęć wezmą udział w dniu 29 września br. w uroczystym spotkaniu z Marszałkiem Województwa Opolskiego i odbiorą nagrody.

Jakie nagrody można wygrać?
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Marszałka Województwa Opolskiego (sprzęt ogrodniczy).

Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje?
Formularze, które uczestnicy mają wypełnić, zeskanować i przesłać, są dostępne wraz z regulaminem konkursu w plikach do pobrania na stronie organizatora: kliknij tutaj.

Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać pod nr tel. (77) 454 28 52 lub wysyłając pytania na adres e-mail: opole@pzd.pl