W dniu 21 listopada 2019 r. w Domu Działkowca Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Odra” w Opolu odbyło się III posiedzenie Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców w Opolu. Posiedzenie swoją obecnością zaszczycili byli wieloletni zasłużeni prezesi rodzinnych ogrodów działkowych, którzy w bieżącym roku zakończyli swoją działalności społeczną w ogrodach, są to:
Henryk Regimowicz – ROD „Jana Kazimierza” w Głogówku;
Marian Chrupcała – ROD „Łęgi” w Opolu;
Piotr Fedyczkowski – ROD „Oaza” w Strzelcach Opolskich;

Wymienieni prezesi z rąk Prezesa Okręgu Opolskiego PZD – Bartłomieja Kozery oraz Wiceprezes Okręgu Opolskiego PZD – Teresy Strzelec otrzymali pamiątkowe dyplomy ufundowanie przez Prezesa PZD – Eugeniusza Kondrackiego oraz róże. Dyplom w imieniu Tadeusza Rutki – założonego Prezesa ROD „Relaks” w Oleśnie nieobecnego na posiedzeniu, odebrała Brygida Pulka – Prezes ROD „Źródełko” w Oleśnie.

Bartłomiej Kozera w imieniu władz okręgowych oraz krajowych PZD serdecznie podziękował za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju ruchu ogrodnictwa działowego, działkowców oraz Polskiego Związku Działkowców. Druga część posiedzenia OR PZD w Opolu poświęcona była programom przyjętym w ostatnim czasie na szczeblu krajowym PZD, tj.:
• Otwartemu programowi nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin;
• Otwartemu programowi bezpieczeństwa na terenach ROD;
• Otwartemu programowi oświatowemu.


Członkowie rady debatowali, w jaki sposób wdrażać założenia programów , tak aby ich realizacja na terenie Okręgu Opolskiego przebiegała w sposób sprawny i efektywny. Dyskusja zakończona została przyjęciem uchwała dot. wdrażania programów na terenie działania Okręgu Opolskiego PZD.

Tomasz Ośródka – Okręg Opolski PZD.