Bezpieczeństwo w naszych ogrodach.

        Poniżej publikujemy uchwałę nr 1/IX/2017 Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Opolu z dnia 09.06.2017 r., podjętą w trakcie IX Posiedzenia Okręgowego Zarządu PZD w Opolu, które odbyło się z udziałem przedstawicieli opolskiej Policji.

      Uchwała ta w swojej treści zobowiązuje zarządy rodzinnych ogrodów działkowych – Okręgu Opolskiego PZD, do wprowadzania rejestrów wszelkich zdarzeń mających negatywnych wpływ na poziom bezpieczeństwa na terenach rodzinnych ogrodów działkowych. Chodzi tutaj o takie zdarzenia jak: włamania, podpalenie altan, kradzieże, przypadki naruszenia nietykalności cielesnej, itp.

   Ważne jest także, aby zarządy ROD na bieżąco informowały Policję o wszelkich tego typu incydentach występujących na terenach ogrodów, a działkowcy informowali zarządy o ich wystąpieniu, gdyż jest to podstawowy warunek skutecznej walki z tego typu zdarzeniami. Jako działkowcy musimy mieć świadomość, że nasza bezczynność w tym względzie sprawi, że przestępcy będą coraz bardziej zuchwali, a nasz majątek pozostawiony na działce nigdy nie będzie bezpieczny.

Poniżej treść uchwały:

bespieczeństwo