Dni Działkowca 2019 Rod Odra w Opolu

W sobotę 7 września 2019 r. Zarząd ROD „Odra” w Opolu zorganizował Dzień Działkowca. Otworzył je, witając przybyłych na te uroczystości działkowców wraz         z osobami towarzyszącymi, Prezes ROD „Odra” Zygmunt Popielarczyk. Szczególnie serdecznie przywitał przybyłego proboszcza parafii pw. Błogosławionego Czesława księdza Rafała Bałamuckiego. Następnie wygłosił okolicznościowe przemówienie.

Poinformował m.in. zebranych o tym, że w roku 2020 nasz ogród będzie obchodził swoje 75-lecie. Jubileusz ten Zarząd ROD zamierza zorganizować z wielką pompą. Wspomniał również o tym, że w dniu 19 września br. Zarząd organizuje   uroczyste spotkanie z seniorami i najstarszymi jubilatami do których zostały wysłane specjalne zaproszenia.

Następnie kilkunastu wyróżniającym się działkowcom wręczono za godną pochwały uprawę działki oraz pracę na rzecz ogrodu odznaczenia związkowe, dyplomy    i talony do sklepu ogrodniczego „Zielono mi”. – 9 działkowców otrzymało odznakę „Zasłużony dla ROD”; 4 brązową odznakę „Zasłużony Działkowiec” oraz 10 dyplomy uznania wraz z talonami do wspomnianego sklepu.

Po części oficjalnej przystąpiono do konsumpcji przygotowanych przez stałą ekipę specjałów a potem bawiono się wspaniale przy muzyce serwowanej przez dyskdżokeja do późnych godzin nocnych.