Dot. organizacji szkoleń i pokazów praktycznych dla działkowców

Szanowni Członkowie Zarządów ROD!
Misją Rodzinnych Ogrodów Działkowych jest wspomaganie młodzieży i osób dorosłych w uzupełnianiu wiedzy ogrodniczej poprzez szkolenia i wydawnictwa fachowe.  Dlatego chętnie pomożemy Państwu w pozyskaniu specjalisty – wykładowcy do przeprowadzenia fachowego szkolenia / pokazu praktycznego dla działkowców, a także rozpowszechnieniu informacji o szkoleniu w internecie oraz przygotujemy plakat informacyjny na tablicę ogłoszeń ROD.
Dysponujemy zespołem 8 okręgowych i 3 krajowych instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej a także bazą wykładowców akademickich, m.in. z zakresu:

  • uprawy gleby
  • cięcia i pielęgnacji krzewów ozdobnych
  • cięcia roślin sadowniczych
  • rozmnażanie drzew i krzewów owocowych oraz ozdobnych
  • ekologicznej produkcji warzyw, roślin przyprawowych oraz owocowców
  • nawożenia roślin w ogrodzie
  • ochrony roślin
  • świata owadów pożytecznych i szkodliwych
  • ogrodnictwa ekologicznego

Wszelkie koszty związane z organizacją szkolenia pokrywa Zarząd ROD z Funduszu Oświatowego (wykładowcy – wg uzgodnień indywidualnych). 

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie zapotrzebowania na szkolenie / pokaz na adres:
biura OZ PZD w Opolu, ul. Solskiego 15 lub opole@pzd.pl.
W zgłoszeniu należy uwzględnić temat wykładu, datę i miejsce planowanego szkolenia. 

Ewa Majewska
instruktor ds ogrodnictwa