Dotacja celowa z budżetu Gminy Tułowice dla ROD „Ceramik” w Tułowicach – 09.10.2015 r

dotacjeROD „Ceramik” w Tułowicach otrzymał dotację celową z budżetu Gminy Tułowice w wysokości 13.959 zł na realizację zadania inwestycyjnego realizowanego w ogrodzie pn. „Podłączenie kompleksu nr III do głównej sieci wodociągowej”. Wartość zadania wynosi 33.400 zł. Środki z budżetu gminy stanowią uzupełnienie posiadanych przez ogród własnych zasobów finansowych oraz dotacji udzielonej przez OZO PZD w Opolu.

Rada Gminy Tułowice podjęła również uchwałę nr XIII/56/2015 z dnia 1 października 2015r w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Tułowice dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych. Uchwała określa tryb postępowania, sposób rozliczania oraz sposób kontroli dotacji celowych służących rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych położonych na obszarze gminy Tułowice. Dotacje celowe będą udzielane ogrodom, które między innymi nie są w pełni wyposażone w infrastrukturę ogrodową lub gdy istniejąca infrastruktura jest w złym stanie technicznym.