Dwudniowe narady szkoleniowe odbyły się już w Kluczborku i w Strzelcach Op. – 14.12.2016 r.

Wraz z początkiem grudnia br. w Okręg Opolskim Polskiego Związku Działkowców rozpoczął się okres rejonowych narad prezesów ROD, szkoleń księgowych i skarbników ROD oraz przewodniczących komisji rewizyjnych ROD, związanych z przygotowaniami do zbliżającej się  przyszłorocznej kampanii sprawozdawczej rodzinnych ogrodów działkowych.

dscn0027

W pierwszej kolejności dwudniowy cykl narad i szkoleń  zorganizowany został w dniach 8 – 9 grudnia br. w Kluczborku oraz w dniach 12-13 grudnia br. w Strzelcach Opolskich. W pierwszym dniu licznie przybyli prezesi rodzinnych ogrodów działkowych, zapoznali się z  aktualną sytuacją Związku, zwłaszcza w kontekście zajadłych ataków niektórych mediów na Polski Związek Działkowców. Powyższą kwestie omówił Bartłomiej Kozera – Prezes Okręgu Opolskiego PZD w Opolu.dscn0071

W dalszej kolejności Roman Żurkowski – Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Opolu oraz pracownicy biura Okręgu omówili takie zagadnienie jak: przygotowanie i rozliczenie inwestycji prowadzonych w ogrodzie, praktyczne możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na potrzeby ogrodów, prawidłowe przygotowanie kampanii sprawozdawczej pod kątem księgowo – finansowym, zasady realizacji programu szkoleń działkowców, tytuły prawne do działek oraz najczęściej występujące błędy dotyczące organizacji i przebiegu walnych zebrań oraz konferencji delegatów w ROD. Dużo uwagi poświęcono także wnioskom płynącym z tegorocznego „Powszechnego przeglądu zagospodarowania działek i ROD”.

dscn0035

W trakcie kilkugodzinnej narady prezesi bieżąco zadawali pytania oraz dzielili się z innymi uczestnikami problemami, z jakimi spotykają się w pracy na rzecz ogrodów i Związku. Dzięki temu narada przybrała formę zajęć seminaryjnych i zaowocowała wymianą wzajemnych doświadczeń i praktycznych rozwiązań związanych z administrowaniem ROD. Uczestnicy narad przyjęli stanowiska w sprawie pomówień kierowanych pod adresem PZD zamieszczonych w publikacji „Gazety Wyborczej” oraz wyemitowanych w programie telewizyjnym „Magazyn Śledczy – Anity Gargas”.

dscn0038

Drugi dzień poświęcono szkoleniom księgowych, skarbników oraz przewodniczących ogrodowych komisji rewizyjnych. W trakcie szkolenia księgowych i skarbników ROD omawiano zagadnienia związanie z prawidłowym prowadzeniem polityki finansowej ogrodów, ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdawczości ROD. Omówiono najnowsze uchwały Prezydium KR PZD oraz Krajowej Rady PZD odnoszące się do finansów ROD, a także „krok po kroku” przeanalizowano wzory druków finansowo – sprawozdawczych ROD oraz wytyczne w sprawach sporządzania rocznych sprawozdań finansowych i preliminarzy ROD. Uczestnicy szkolenia z wielkim zainteresowaniem wysłuchali wystąpienia Głównej Księgowej Okręgu Opolskiego PZD, która powadziła szkolenie wraz z Przewodniczącym OKR w Opolu.dscn0092

Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyło się szkolenie przewodniczących ogrodowych komisji rewizyjnych. Ogrodowe komisji rewizyjne ROD, zgodnie z zapisami statutu PZD pełnią niezwykle ważne funkcje kontrolne w naszych ogrodach. Tematyka szkolenia miała za zadanie przygotować członków tychże komisji do prawidłowego wypełniania swoich obowiązków. Dlatego też Roman Żurkowski uczulił uczestników na najczęściej spotykanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu zarządów ROD. Na te zagadnienia komisje rewizyjne winny zwracać szczególną uwagę w trakcie prowadzonych przez siebie kontroli. Druga części szkolenia odnosiła się do metodologii badania sprawozdań finansowych ROD, wykonywanego prze komisje przed odbyciem walnych zebrań.dscn0055

Podobne narady i szkolenia będą odbywały się w styczniu w pozostałych rejonach Okręgu Opolskiego PZD. Najbliższe odbędą się 12 i 13 stycznia 2017 r. w Kędzierzynie – Koźlu (obejmując również ogrody z rejonu głubczyckiego).

Tomasz Ośródka – Okręg Opolski PZD w Opolu