Dyżury pracowników biura Okręgu Opolskiego PZD – maj 2020

Okręgowy Zarząd PZD w Opolu informuje o wprowadzeniu grafiku dyżurów telefonicznych  pracowników merytorycznych biura OZ na miesiąc maj 2020 roku. Celem ustanowienia dyżurów jest pomoc zarządom ROD oraz działkowcom w rozwiązywaniu wszystkich problemów występujących w rodzinnych ogrodach działkowych w zakresie: 

  1. zarządzanie ROD, w tym: odbywanie posiedzeń organów ROD, walnych zebrań, zasad ustalenia i pobierania opłat za media w ROD;
  2. porady prawne, w tym sprawy sporne i sądowe;
  3. porady ogrodnicze, w tym szkolenia i instruktaże dla działkowców;
  4. inwestycje w ROD;
  5. gospodarka gruntami;
  6. gospodarka finansowa ROD, w tym: sprawozdania finansowe i preliminarze, opłaty ogrodowe.

W tygodniu pierwszym  (4 – 8 V) i trzecim (18 – 22 V) godz. 8.00-15.00
Tomasz Ośródka  –  prawo, zarządzanie ROD  – poniedziałek, środa, piątek
Ewa Sławińska – inwestycje w ROD – poniedziałek,  środa, piątek
Ewa Majewska – sekretariat OZ, szkolenia – poniedziałek, środa, piątek
Anna Marek – ośrodek finansowo-księgowy OZ – poniedziałek, środa, piątek
Anna Wiśniowska – księgowośćwtorek, czwartek
Amelia Ruszel – prawo, grunty – wtorek, czwartek
Elżbieta Garbowska – sekretariat OZ – wtorek, czwartek

Sekretariat czynny codziennie 8.00-15.00
telefon kontaktowy: 77/454-28-52 lub e-mail: opole@pzd.pl

W tygodniu drugim (11 – 15 V) i czwartym (25 – 29 V) godz. 8.00-15.00
Anna Wiśniowska – księgowość – poniedziałek, środa, piątek  
Amelia Ruszel – prawo, grunty – poniedziałek, środa, piątek
Elżbieta Grabowska – sekretariat OZ – poniedziałek, środa, piątek
Tomasz Ośródka – prawo, zarządzanie ROD – wtorek, czwartek
Ewa Sławińska – inwestycje w ROD – wtorek, czwartek
Ewa Majewska – sekretariat OZ, szkolenia – wtorek, czwartek
Anna Marek – ośrodek finansowo-księgowy OZ – wtorek, czwartek

Sekretariat czynny codziennie 8.00-15.00
telefon kontaktowy: 77/454-28-52 lub e-mail: opole@pzd.pl