Działacz PZD uhonorowany Różą Olesna

W niedzielę 30 lipca, podczas Dni Olesna wręczono Róże Olesna, czyli najbardziej prestiżowe oleskie nagrody. Jedna z nich trafiła do rąk Tadeusza Rutko prezesa Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Relaks”. Nagroda ta ma na celu wyróżnienie osób, ich działalności, twórczości, podkreślenia wybitnych osiągnięć, wyników, efektów pracy polegającej na popularyzowaniu pozytywnych wartości, działań wynikających z osobistego zaangażowania, poświęcenia, wytrwałości znacznie przekraczających etatowe, zawodowe i statutowe obowiązki.

Tadeusz Rutko jest radnym rady miejskiej w Oleśnie, działaczem społecznym i emerytowanym strażakiem. W latach 1992-1998 był dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Oleśnie. W latach 1986-2012 społecznie pełnił funkcję komendanta gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Olesno. Od wielu lat organizuje młodzieżowe drużyny pożarnicze i przygotowuje młodzież szkolną do turniejów wiedzy pożarniczej. Od 2000 r. jest prezesem Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Relaks”, a w latach 2007-2010 był członkiem władz Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w Warszawie.

Więcej o wydarzeniu na stronie: http://ool24.pl/2017/07/31/roze-olesna-2017/