Działka na medal

Uważasz, że Twoja działka jest na medal?

ROD "Odra" Opole działka Państwa Rajfur
Masz okazję się nią pochwalić, zgłaszając ją do jednego z okręgowego konkursów pod nazwą
“Wzorowa Działka Okręgu Opolskiego Roku 2016”
lub
“Wzorowa Działka Rekreacyjna Okręgu Opolskiego Roku 2016” .

Działkowiczu! Nie czekaj i zgłoś swoją chęć udziału w biurze Zarządu ROD. Ogrodowa Komisja Konkursowa/Przeglądowa pomoże w przygotowaniu zgłoszenia i przekaże je do nas. Zgłoszenia można przesyłać do biura OZ PZD w Opolu do dnia 25 maja br. (decyduje data stempla pocztowego).

Uwaga! Konkurs kierowany do działkowców zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców – Okręgu Opolskim