Działkowcy na sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

                     

W dniu 26 października 2017 r. obradowali radni Miejskiej Rady w Namysłowie, którzy jako jeden z pierwszych punktów programu mieli podsumowanie uroczystości 120 lecia ogrodów działkowych na ziemiach polskich. Na sesję przybył zaproszony zarząd ROD Przyszłość w Namysłowie, na czele z prezesem T. Koralewską oraz sekretarzem Krajowej Komisji Rewizyjnej Romanem Żurkowskim. Zaproszono także prezesa Okręgu Bartłomieja Kozerę. Przewodniczący Sylwester Zabielny ciepło mówił o ruchu działkowym w mieście, jego znaczeniu dla mieszkańców. Po czym zaprosił do mikrofonu prezesa Okręgu B. Kozerę. Udekorował on zasłużonego dla ROD Przyszłość burmistrza Namysłowa Juliana Kruszyńskiego odznaką “Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców”, a przewodniczącego Miejskiej Rady, na co dzień działkowca, srebrną odznaką “Zasłużonego Działkowca”.

 W swoim wystąpieniu Prezes Kozera podsumował krajowe i okręgowe uroczystości jubileuszowe. Zwrócił uwagę na prężność zorganizowanego ruchu w Polsce, jego tendencje rozwojowe, wzrost zainteresowania działkami przez młodych ludzi. Podziękował władzom samorządowym Namysłowa i województwa za finansowy wkład w stan ogrodów i wyraził nadzieję, że ta współpraca układać się będzie w przyszłości równie dobrze.

 BK