Działkowcy w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim 2018!

Informujemy, że wszystkie złożone przez nas projekty do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 r. zostały pozytywnie zweryfikowane i dopuszczone do głosowania!

Co teraz?

Od poniedziałku tj. 9 kwietnia do dnia 29 kwietnia można głosować na projekt “Akcja dla  płuc – miasta grają w zielone”  

Jak głosujemy:?

 • w  punktach informacyjnych w Waszych miejscowościach poprzez włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania,
 • w zarządach ROD w Waszych miejscowościach poprzez złożenie wypełnionej karty do głosowania,
 • elektronicznie na stronie internetowej www.budzet.opolskie.pl
 • poprzez przesłanie na adres korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Marszałkowski Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE”. Za datę oddania głosu w sposób korespondencyjny uważa się datę jego nadania do Urzędu.

WAŻNE!

 • głosować można korzystając wyłącznie z jednego sposobu określonego wyżej
 • głosować można  na  jedno zadanie o zasięgu powiatowym i jedno o zasięgu subregionalnym.  Nasze zadanie “Akcja dla  płuc – miasta grają w zielone” jest zadaniem powiatowym! 
 • na zadanie o zasięgu powiatowym, głosować może mieszkaniec danego powiatu “Akcja dla  płuc – miasta grają w zielone będzie realizowana w ośmiu powiatach, a są to: powiat brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki  namysłowski oleski, prudnicki strzelecki
 • w przypadku wypełnienia przez jedną osobę więcej niż jednej karty do głosowania lub skorzystania z więcej niż jednego sposobu głosowania lub w razie oddania głosu na więcej niż jedno zadanie o zasięgu powiatowym lub więcej niż jedno zadanie o zasięgu subregionalnym wszystkie oddane przez nią głosy uznaje się za nieważne!

KARTA DO GŁOSOWANIA DOSTĘPNA OD PONIEDZIAŁKU 9 kwietnia!

 • na stronie internetowej www.budzet.opolskie.pl,
 • w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
 • w punktach informacyjnych w Waszych miejscowościach
 • w biurach zarządów ROD w Waszych miejscowościach
 • wzór karty do głosowania uchwala Zarząd Województwa Opolskiego!

Nasze zadanie “Akcja dla płuc – miasta grają w zielone” znaleźć można na liście:

 • powiat brzeski P/OB/1/DRW
 • powiat namysłowski P/ONA/6/DRW
 • powiat oleski P/OOL/10/DRW
 • powiat głubczycki P/OGL/1/DRW
 • powiat krapkowicki  P/OKR/10/DRW
 • powiat prudnicki P/OPR/24/DRW
 • powiat strzelecki P/OST/10/DRW
 • powiat kędzierzyńsko-kozielski P/OK/1/DRW

arrows-147744_960_720LISTA ZADAŃ

123456

 

Slider-glowna2