Fachowe szkolenie z dziedziny roślin ozdobnych w Okręgu Opolskim PZD w Opolu – 18.03.2016 r.

W dniu 17 marca 2016 r. w świetlicy Okręgowego Zarządu PZD w Opolu odbyło się fachowe szkolenie dla instruktorów okręgowych i krajowych Społecznej Służby Instruktorskiej oraz ośrodków szkolenia nowych działkowców na temat drzew i krzewów ozdobnych na działce. Wśród uczestników szkolenia nie zabrakło również członków zarządu ROD z terenu miasta Opola – pasjonatów ogrodnictwa.

Szkolenie poprowadził doświadczony, dobrze znający specyfikę ogrodnictwa działkowego dr inż. Przemysław Bąbelewski z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu .


Szkolenie otworzył i przywitał uczestników Prezes OZ PZD w Opolu – Bartłomiej Kozera. W trakcie szkolenia omówiono zagadnienia z dziedziny roślin ozdobnych z elementami zagospodarowania części rekreacyjnej działki:

  • szeroki przegląd gatunków i odmian drzew i krzewów ozdobnych oraz bylin zalecanych na działce,
  • sztuka komponowania roślin – starannie przemyślany dobór i rozmieszczenie roślin,
  • jak zaplanować , zagospodarować, zmodernizować część rekreacyjną działki, w tym mała architektura na działce, ogrody tematyczne,
  • zakładanie i pielęgnacja trawnika.

Szkolenie przeprowadzono przy użyciu środków wizualnych dzięki czemu przedstawione roślinne aranżacje były przejrzyste i łatwo odbierane przez uczestników szkolenia, a instruktorów okręgowych, krajowych SSI oraz ośrodki szkoleniowe wyposażono w materiały szkoleniowe oraz domki dla pszczół.

W trakcie szkolenia uczestnicy mieli okazję wymienić poglądy i doświadczenia.  W szkoleniu udział wzięło 41 osób.

Ewa Majewska
instruktor ds. ogrodnictwa
OZ PZD w Opolu