Fundusze unijne dla ROD – 18.09.2015

Polski Związek Działkowców stawia na rozwój ogrodów. Bez wątpienia środki unijne oraz środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mogą stać się nieocenionym wsparciem w modernizacji i ekologizacji ROD. Programów unijnych jest dużo. Pozostaje jednak pytanie, z których może skorzystać PZD. W odpowiedzi na potrzeby działkowców wyjaśniamy poniżej, o jakie program unijne chodzi.Kiedy chcesz się ubiegać o dofinansowanie z UE w pierwszej kolejności musisz odszukać program, który odpowiada potrzebom Twojego ROD. Największe szanse na sukces mają przedsięwzięcia wynikające z potrzeb beneficjenta, wpisujące się w jego działalność, bazujące na jego wiedzy i doświadczeniu. W przypadku ogrodów są to działania zmierzające do podnoszenia standardów ekologicznych otoczenia, ochrony środowiska przyrodniczego, pozyskiwania odnawialnych źródeł energii, edukacji i rozwoju infrastruktury terenów wspólnych.PZD jako stowarzyszenie może występować o środki unijne dla ogrodów. Warto jednak zaznaczyć, że niektóre z programów wymagają ścisłej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, szczególnie przy większych inwestycjach. To ważne, gdyż nie każdy program skierowany jest do organizacji pozarządowych, ale z powodzeniem może być realizowany w partnerstwie, np. z gminą.Aktualne programy operacyjne, z których ROD mogą starać się o fundusze: czytaj więcej Polski Związek Działkowców – Bieżące wydarzenia