Gdzie szukać informacji o możliwościach skorzystania z dotacji unijnych? – 22.01.2016 r.

W sprawach ewentualnych projektów zgłaszanych do realizacji w ramach Ramowego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego niekoniecznie należy szukać kontaktu w Opolu. Informacji można zasięgać w lokalnych punktach informacyjnych, usytuowanych w takich miastach (oprócz Opola) jak: Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork i Nysa. Dane teleadresowe i godziny przyjęć interesantów lokalnych punktów informacyjnych zawarte są w poniższej tabeli.

Lokalne Punkty Informacyjne

Miejscowość Adres Godz. pracy Telefony
Brzeg Wyszyńskiego 23 Pn. 8.00 – 18.00
Wt.-Pt. 8.00 – 16.00
(77) 444 17 77
(77) 444 12 02
Kędzierzyn-Koźle Damrota 30 Pn. 8.00 – 18.00
Wt.-Pt. 8.00 – 16.00
(77) 472 50 39
(77) 403 41 79
Kluczbork Katowicka 1 Pn. 8.00 – 18.00
Wt.-Pt. 8.00 – 16.00
(77) 418 52 18
wew. 180, 183
Nysa Słowiańska 19 Pn. 8.00 – 18.00
Wt.-Pt. 8.00 – 16.00
(77) 448 25 86
(77) 448 99 63
Opole Barlickiego 17 Pn. 8.00 -18.00
Wt.-Pt. 8.00 – 16.00
(77) 440 47 20
(77) 440 47 21
(77) 440 47 22

W powyższych punktach można uzyskać najbardziej ogólne dane na temat RPO WO: wielkości środków, jakimi dysponuje zarząd województwa w perspektywie finansowej 2014-2020, ich realokacji na inne programy realizowane na niższych szczeblach administracji publicznej.

Znacznie łatwiejszy i skuteczniejszy jest jednak kontakt lokalny, usytuowany najbliżej miejsca funkcjonowania podmiotu starającego się dotacje unijne. I tak, w przypadku gmin wiejskich należy szukać kontaktu z lokalnymi grupami działania, które przy współpracy społeczności lokalnych tworzą strategie rozwoju wsi opolskiej, na realizację których pozyskują

fundusze unijne. Dane o lokalnych grupach działania na Opolszczyźnie można znaleźć na stronie: http://www.odnowawsi.eu/serwis/index.php .

Szczególnie należałoby polecić bezpośredni kontakt z funkcjonującymi w gminach koordynatorami wcześniej realizowanych programów unijnych. Są to osoby o zdobytym wcześniej doświadczeniu, i nawet jeśli aktualnie nie są koordynatorami, to nadal dysponują dużą wiedzą. Lista wszystkich gminnych koordynatorów zamieszczona jest  na powyższej stronie w zakładce: „znajdź koordynatora programu”

http://www.odnowawsi.eu/serwis/index.php?id=150&send=go&imie=&nazwisko=&id_powiat=-1 i kolejne strony:2, 3, 4.

W przypadku programów dla 35 miast Opolszczyzny związanych z rewitalizacją obszarów miejskich kontaktu należy szukać w siedzibach burmistrzów i prezydentów. Programy rewitalizacji będą przygotowywane w 2016 roku, a pieniądze na projekty zarząd województwa opolskiego uruchomi w roku 2107 poprzez ogłoszenie naboru wniosków.

W ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej jest przewidziana także kolejna edycja programu INTERREG. Uczestnictwo w tym programie wymaga partnera zagranicznego, a jego celem jest „rozwój współpracy instytucji i społeczności lokalnych; wzmacnianie integracji na poziomie lokalnym, współpracy społeczeństwa obywatelskiego, instytucji administracji publicznej oraz tworzeniu i rozwoju transgranicznej sieci współpracy.  Współpraca ta realizowana jest poprzez dwa Euroregiony, do których należą wybrane powiaty województwa opolskiego. Informacji można zasięgać

Euroregion Pradziad – 48-200 Prudnik, Rynek – Ratusz

Tel./fax: (77) 436 79 77, (77) 436 39 10

e-mail: biuro@europradziad.pl

 

Euroregion Silesia – 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7

Tel./fax: (32) 415 64 94, (32) 415 30 95

Osoba kontaktowa: Daria Kardaczyńska, Tel. (32) 415 64 94 wew. 12

E – mail: d.kardaczynska@euroregion-silesia.pl

 

Można również zwrócić się bezpośrednio do radnych.

Regina Giermakowska – pełnomocnik ds. funduszy unijnych Okręgu Opolskiego PZD.