Informacja z posiedzenia Komisji Oświaty OZ PZD w Opolu – 30.09.2015 r.

W dniu 29 września 2015 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Okręgowego Zarządu PZD w Opolu ds. oświaty, któremu przewodniczyli Teresa Strzelec, Wiceprezes OZ PZD w Opolu – przewodnicząca komisji oraz Bartłomiej Kozera – Prezes OZ PZD w Opolu.

Członkowie komisji podczas długiej i merytorycznej dyskusji, działając w oparciu
o uchwały i wytyczne Krajowej Rady PZD, dokonali opracowania systemu organizacji szkoleń nowych działkowców oraz systemu organizacji szkoleń dla społecznych instruktorów fachowych PZD.

Nową metodą kształcenia objęci zostaną wszyscy nowo przyjęci działkowcy
na szkoleniach organizowanych w powiatach, a także w ogrodach działkowych oddalonych znacznie od wyznaczonego miejsca szkolenia w wybranym powiecie. Zakres tematyczny szkoleń będzie zawierał podstawowe zasady zagospodarowania i uprawy działki oraz przepisy związkowe a pierwsze szkolenia odbędą się w listopadzie br.

Również w listopadzie zostanie zorganizowana narada szkoleniowa instruktorów okręgowych i krajowych SSI. W celu zapewnienia właściwego poziomu merytorycznego szkoleń – OZ PZD w Opolu angażować do prowadzenia wykładów będzie wysokiej klasy specjalistów z poszczególnych dziedzin: pracowników Uniwersytetu Opolskiego, instytutów naukowych czy nauczycieli szkół rolniczych.

DM