IX Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Opolu

W ubiegły piątek, a więc 11 marca, odbyło się IX posiedzenie  Okręgowej Rady PZD w Opolu. Posiedzenie poświęcone było przyjęciu sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2021 a także planu pracy i preliminarzy na bieżący rok. Sprawozdania przedstawili Prezes Okręgu Bartłomiej Kozera oraz Główna Księgowa Okręgu Anna Wiśniowska.  Prezes podniósł niezwykłość minionego roku, resp. kampanii sprawozdawczej, szkoleń nowych działkowców. Pozytywnie odniósł się do ciągłego zainteresowania społeczeństwa działkami, przez co pozyskaliśmy ponad 300 nowych działkowców. Co prawda to o połowę mniej niż w roku 2020, ale i tak zmniejszona została liczba wolnych działek.

Ocenę obu sprawozdań w  imieniu OKR przedstawił jej przewodniczący Roman Żurkowski. Ocenił pozytywnie działania OZ i podkreślił fakt dodatniego bilansu finansowego.  

Prezes Okręgu odczytał następnie plan pracy na 2022 r, a Anna Wiśniowska preliminarz. Oba te dokumenty były także przedmiotem oceny OKR, co zreferował jej przewodniczący. W dyskusji podniesiono spodziewane trudności jakie nas czekają w tym roku oraz fakt ogromnych potrzeb finansowych na konieczne inwestycje

Po przyjęciu stosownych uchwał Komisja Uchwał i Wniosków zaproponowała zebranym przyjęcie Stanowiska w sprawie wojny jaką Rosja prowadzi z Ukrainą. Stanowisko przyjęte zostało przez aklamację. pobierz stanowisko

Tomasz Ośródka