Jeden z działkowców użytkujący działkę w naszym ogrodzie wbrew zapisom planu zagospodarowania ROD przesunął granicę swojej działki i włączył w jej obręb przylegającą do niej aleję ogrodową. Czy miał do tego prawo ?

Jeden z działkowców użytkujący działkę w naszym ogrodzie wbrew zapisom planu zagospodarowania ROD przesunął granicę swojej działki i włączył w jej obręb przylegającą do niej aleję ogrodową. Czy miał do tego prawo ?

Absolutnie nie. Zgodnie z § 40 Regulaminu ROD granice działki muszą być zgodne z planem zagospodarowania ROD i trwale oznakowanie. Ewentualna zmiana granic działki może nastąpić jedynie po dokonaniu uprzedniej korekty planu zagospodarowania ROD w zgodzie z przepisami Związkowymi regulującymi kwestię zmiany planów zagospodarowania.

Jeżeli działkowiec samowolnie zmienił granice użytkowanej przez siebie działki zobowiązany jest na własny koszt przywrócić granicę do stanu pierwotnego. Dodatkowo samowolne naruszanie granic działki należy traktować jako ciężkie wykroczenie przeciwko porządkowi ogrodowego, za które na mocy art. 36 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. 2014 poz. 40 z późn. zm.) Stowarzyszenie ogrodowe może pozbawić działkowca praw do użytkowania działki.

 

Tomasz Ośrodka – Okręg Opolski PZD.

 

fot.pixabay.com