Jubileusz 70-lecia ROD „Kopernik” w Kędzierzynie – Koźlu – 11.09.2016 r.

W niedzielne popołudnie, 11 września, przy upalnej, dokuczliwej pogodnie w ogrodzie zebrało się sporo działkowców, by świętować swój Dzień. Prezes Ogrodu „Kopernik” Teresa Strzelec powitała uczestników święta oraz gości. A wśród gości był prezes Okręgu Bartłomiej Kozera, prezesi kędzierzyńskich ogrodów Tęcza Alicja Kurkowska oraz Synteza Manfred Wojtala.

Uroczystość była podniosła z dwóch powodów: ogród „Kopernik” ma jubileusz 70-lecia a połowę tego liczy PZD w tym ogrodzie. Prezes Okręgu wręczył dyplomy prezes PZD Eugeniusz Kondrackiego, do tego puchar ufundowany przez Prezydium KR oraz dyplomy i puchar od władz Okręgu. Odznaczeniami uhonorowano zasłużonych działkowców. Wysłuchano przemówień i podsumowań, cieszono się z życzeń.

Teresa Strzelec przeprowadziła błyskawiczne konkursy, w których wszyscy uczestnicy obdarowani zostali nagrodami. Częstowano upieczonymi przez działkowców ciastami (pycha), bigosem własnego chowu a także chlebem ze smalcem i ogórkiem.

Temu wszystkiemu towarzyszyły tańce, hulanki ale bez swawoli. Jedynym smutnym faktem było pożegnanie z prezes, która będzie kierować ogrodem do chwili wyłonienia następcy. Cóż spotykamy się po to, aby się rozstać. Rozstajemy się po to, aby się spotkać. To jest życie.

Prezes Okręgu Bartłomiej Kozera