Jubileusz 75 – lecia ROD “Mickiewicza” w Głubczycach

W dniu 16 września w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Mickiewicza w Głubczycach świętowano jubileusz 75-lecia założenia ogrodu. W uroczystościach oprócz licznie zgromadzonych działkowców udział wzięli: przedstawiciel Okręgu PZD Marian Ptak, Starosta Piotr Soczyński, Burmistrz Adam Krupa i Z-ca Burmistrza Kazimierz Bedryj.