Kluczbork miodem płynący – szkolenie instruktorów SSI PZD

W dniach 15-16 października 2021 r. w Kluczborku odbyło się szkolenie instruktorów Okręgowych SSI PZD o tematyce sadowniczej i pszczelarskiej. Początek szkolenia odbył się w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. T. Kościuszki w Kluczborku. Otwarcia dokonał prezes OZ Bartłomiej Kozera, który wręczył w imieniu Okręgowego Zarządu PZD w Opolu srebrną odznakę Zasłużony Działkowiec Piotrowi Gadzińskiemu z ROD “Energetyk”
w Kędzierzynie-Koźlu za szczególną aktywność na rzecz Okręgu, ROD i działkowców w ostatnich latach.

Panel na temat miejsca okręgowego instruktora społecznego w strukturze okręgu opolskiego, poprowadził prezes OZ Bartłomiej Kozera. W wyniku dyskusji wywiązały się następujące wnioski:
– instruktorzy okręgowi i krajowi SSI PZD powinni mieć możliwość wejścia w skład kolegium prezesów jako stali członkowie z uwagi iż, odpowiadają za zagospodarowanie, modernizację ROD i działek oraz działalność szkoleniową;
– rok 2022 powinien zostać ogłoszony w Związku “rokiem dla klimatu”;
– każdy ogród działkowy musi posiadać w swoich szeregach instruktora ogrodniczego, a jego działalność musi mieć odpowiednie umocowanie w uchwałach Krajowej Rady PZD.

W dalszej części szkolenia uczestnicy wraz z dr inż. Eweliną Gudarowską z UP Wrocław, korzystając z bliskości sektora Aleja Pokoju z ROD im. T. Kościuszki i słonecznej pogody wyszli na zewnątrz, aby omówić temat szkodników i chorób roślin sadowniczych występujących w ogrodach działkowych, poprawnego cięcia i formowania koron, co było wstępem do tematu późniejszych wykładów.

Podczas pierwszego dnia szkolenia dr inż. Ewelina Gudarowska z UP Wrocław przeprowadziła cztery wykłady, podczas których można było wymienić doświadczenia i uaktualnić wiedzę z zakresu m.in.:
– szkodników roślin sadowniczych (ślimaki, mrówki, kret, gryzonie, szkodniki glebowe) oraz zabezpieczenia drzew i krzewów przed mrozami i szkodnikami;
– ochrony roślin w sadownictwie metodami ekologicznymi (rozpoznawanie, prognozowanie i zwalczenie wszelkimi dostępnymi metodami ekologicznymi);
– nowych podkładek i odmian mało wrażliwych na choroby;
– formowania i cięcia roślin sadowniczych (termin i technika, rozróżnianie pędów).

Odwiedziliśmy także Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku – wystawę stałą pn . “Pszczelarstwo dawne i nowe”, która prezentuje dzieje hodowli pszczół od czasów najdawniejszych do współczesności, a także rolę i działalność pszczelarską ks. dr Jana Dzierżona.

Drugi dzień szkolenia spędziliśmy w Pasiece Zarodowej im. ks. dr Jana Dzierżona w Maciejowie. Po której oprowadził nas prezes Tomasz Paluch przedstawiając dzieje pasieki i jej działalność – hodowla matek pszczelich na potrzeby pszczelarzy z całego kraju od 1972 r. rasy kraińskiej (podgórskiej, peshetz i rumuńskiej) i plany rozbudowy, stworzenie centrum edukacyjnego. Podczas oprowadzania mogliśmy poznać budowę i zachowanie tych owadów, poznać strukturę ula i hierarchię wśród pszczół a także nauczyć się rozpoznawać poszczególne osobniki. Celem prac hodowlanych jest utrzymanie zasobów genetycznych w poszczególnych liniach, selekcja posiadanego materiału pod względem cech produkcyjnych i optymalnych cech biologicznych. Zobaczyliśmy jedną z trzech pasiek zarodowych, dworek, w którym żył Dzierżon a także skansen pszczelarski. Na miejscu skorzystaliśmy także z aromaterapii ulem i zaopatrzyliśmy się w produkty pszczele i artykuły pszczelarskie.

Uczestnicy szkolenia zostali wyposażeni w sekatory kowadełkowy firmy Magnusson z przekładnią, miód z suszoną miętą lub maliną z Pasieki PAUL oraz zestaw kalendarzy biodynamicznych na 2022 rok.

Ewa Majewska
St. Instruktor ds. ogrodnictwa
OZ PZD w Opolu