Kolegium Międzypowiatowe – Kluczborsko-Namysłowskie

W skład kolegium wchodzi  7 ROD z siedzibą w ROD im. Tadeusza Kościuszki w Kluczborku, przewodniczącym kolegium jest Pan Janusz Rogoża

Wykaz ogrodów, których prezesi wchodzą w skład kolegium:

1) “T. Kościuszki” w Kluczborku
2) “Kolejarz” w Kluczborku
3) “Prefabet” w Kluczborku
4) “M. Konopnickiej” w Kluczborku
5) “H. Sienkiewicza” w Wołczynie
6) “Przyszłość” w Namysłowie
7) “Hetmana Zamoyskiego” w Byczynie