Kolegium Międzypowiatowe – Kluczborsko-Namysłowskie

W skład kolegium wchodzi  7 ROD z siedzibą w ROD im. Tadeusza Kościuszki w Kluczborku, przewodniczącym kolegium jest Pan Janusz Rogoża

Wykaz ogrodów, których prezesi wchodzą w skład kolegium:

1) „T. Kościuszki” w Kluczborku
2) „Kolejarz” w Kluczborku
3) „Prefabet” w Kluczborku
4) „M. Konopnickiej” w Kluczborku
5) „H. Sienkiewicza” w Wołczynie
6) „Przyszłość” w Namysłowie
7) „Hetmana Zamoyskiego” w Byczynie