Kolegium Miejskie w Oleśnie – Miasto Olesno

W skład kolegium wchodzą  3 ROD z siedzibą w ROD im. Relaks w Oleśnie

Wykaz ogrodów, których prezesi wchodzą w skład kolegium:

1) „Relaks” w Oleśnie
2) „T. Kościuszki” w Oleśnie
3) „Źródełko” w Oleśnie