Kolegium Powiatowe – Powiat Prudnicki

W skład kolegium wchodzi  5 ROD z siedzibą w ROD im. T. Kościuszki w Prudniku. Przewodniczącą kolegium jest Pani Lidia Klarzyńska.

Wykaz ogrodów, których prezesi wchodzą w skład kolegium:

1) „T. Kościuszki” w Prudniku
2) „Frotex” w Prudniku
3) „Kolejarz” w Prudniku
4) „Zgoda” w Białej
5) „J. Kazimierza” w Głogówku