Kolegium Gminne – Miasto i Gmina Zdzieszowice

W skład kolegium wchodzi  3 ROD z siedzibą w ROD “Kaczorownia” w Zdzieszowicach

Wykaz ogrodów, których prezesi wchodzą w skład kolegium:

1) „Koksiarz” w Zdzieszowicach
2) “Kaczorownia” w Zdzieszowicach
3) “Górnik” w Januszkowicach