Kolegium Gminne – Miasto i Gmina Zdzieszowice

W skład kolegium wchodzi  3 ROD z siedzibą w ROD „Kaczorownia” w Zdzieszowicach

Wykaz ogrodów, których prezesi wchodzą w skład kolegium:

1) „Koksiarz” w Zdzieszowicach
2) „Kaczorownia” w Zdzieszowicach
3) „Górnik” w Januszkowicach