Kolegium prezesów ROD – rejon prudnicki 19.11.2015 r.

W dniu 19 listopada 2015 r. w siedzibie ROD im. T. Kościuszki w Prudniku odbyło się posiedzenie kolegium prezesów ROD – powiatu prudnickiego. W spotkaniu oprócz prezesów ogrodów działkowych, udział wzięli: Pani Teresa Strzelec – Wiceprezes Okręgu Opolskiego PZD w Opolu, Pan Roman Żurkowski – Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Pan Jerzy Zakrzewski – Członek Prezydium OZ PZD w Opolu, Pani Anna Wiśniewska – Główna Księgowa Okręgu Opolskiego PZD oraz Pan Tomasz Ośródka – Instruktor CAM00696 ds. organizacyjnych Okręgu Opolskiego PZD.

W trakcie posiedzenia omawiano takie zagadnienia jak: aktualna sytuacja w PZD, sprawy szkoleniowe, zasady jakimi powinny kierować się zarządu ROD przygotowując walne zebrania i konferencję delegatów w ROD, a także najważniejsze zasady prowadzenia księgowości w ogrodzie. Najwięcej uwagi poświęcono zmianą w prawie związkowym wynikającymi z nowej ustawy o ROD, statutu PZD oraz regulaminu ROD, które szczegółowo przedstawił Pan Roman Żurkowski. Narada prezesów ROD była także doskonałą okazją do refleksji dotyczących zarządzania ogrodami działkowymi. Prezesi poruszali takie zagadnienia jak: współpraca ROD z samorządem w związku z nowelizacją „ustawy śmieciowej”, elektryfikacją ogrodów, opłaty ogrodowe i egzekwowanie zapisów Regulaminu ROD w ogrodach.CAM00702

Uczestnicy spotkana z dużym zadowoleniem przyjęli informację o wydaniu prze Krajową Radę PZD broszury z treścią nowego regulaminu ROD, którą działkowcy otrzymają bezpłatnie. Prezesi ROD uczestniczący w spotkani wyrazili także nadzieję, że kolegia prezesów będą odbywały się cyklicznie, ponieważ jest to najlepsza forma komunikacji między samymi ogrodami oraz ogrodami i władzami okręgowymi PZD. Jest to także nieoceniona pomoc we właściwym wypełnianiu obowiązków statutowych przez zarządy ROD.

Tomasz Ośródka – instruktor ds. organizacyjnych Okręgu Opolskiego PZD.