Kolegium prezesów ROD z rejonu brzeskiego – 21.10.2015 r.

W dniu 21 października 2015 r. w siedzibie ROD „Brzeg” w Brzegu odbyło się kolejne już posiedzenie kolegium prezesów ROD, tym razem z powiatu brzeskiego. W spotkaniu oprócz przedstawicieli brzeskich ogrodów działkowych, udział wzięli: Pani Teresa Strzelec – Wiceprezes Okręgu Opolskiego PZD w Opolu, Pan Antonii Falkowski – Członek Okręgowego Zarządu PZD w Opolu, Pani Anna Wiśniewska – Główna Księgowa Okręgu Opolskiego PZD oraz Pan Tomasz Ośródka – Instruktor ds. organizacyjnych Okręgu Opolskiego PZD.  

DSCF1765Posiedzenie kolegium otworzył Pan Jerzy Zakrzewski – Członek Prezydium OZ PZD w Opolu, a jednocześnie Prezes ROD „Relaks” w Brzegu. W trakcie posiedzenia omawiano takie zagadnienia jak aktualna sytuacja w PZD, sprawy szkoleniowe, zasady jakimi powinny kierować się zarządu ROD przygotowując walne zebrania
i konferencję delegatów w ROD, czy najważniejsze zasady prowadzenia księgowości
w ogrodzie. Najwięcej uwagi poświęcono zmianą w prawie związkowym wynikającymi z nowej ustawy o ROD, statutu PZD oraz regulaminu ROD, które szczegółowo przedstawił Pan Antoni Falkowski.

Narada prezesów ROD była, także doskonała okazją do wymiany wzajemnych refleksji dotyczących zarządzania DSCF1761ogrodami działkowymi. Uczestnicy spotkana uznali, że w przyszłości należy zapraszać na posiedzenie kolegium przedstawicieli władz samorządowych. Prezesi ROD uczestniczący w spotkani wyrazili także nadzieję, że taka formuła narad stanie się dobrym forum wzajemnej współpracy oraz dialogu, pomiędzy zarządami ogrodów oraz ogrodami i przedstawicielami władz samorządowych.

 

ZM