Komunikat Krajowego Zarządu w sprawie oświadczeń dotyczących zamrożenia cen energii elektrycznej

Jednostka Krajowa informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłychzarządy ROD nie są zobowiązane do składania oświadczeń odbiorcy końcowego energii elektrycznej, od których zależy utrzymanie cen energii elektrycznej na poziomie stosowanym w dniu 31 grudnia 2018 r., na złożenie których termin upływa dzisiaj, tj. 29.07.2019 r.

Zgodnie z w/w ustawą przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek z urzędu zamrozić ceny energii w stosunku m.in. do gospodarstw domowych, domków letniskowych, domów kempingowych oraz altan w ogródkach działowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza.

Jednocześnie Jednostka Krajowa przypomina, że na terenie ROD obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania działalności gospodarczej.

Przeczytaj na stronie KR: Zamrożenie cen prądu –  ROD zwolnione ze składania oświadczeń

Krajowy Zarząd
Warszawa, 29.07.2019 r.