KOMUNIKAT: OKRĘGOWA STACJA CHEMICZNO – ROLNICZA W OPOLU

OKRĘGOWA STACJA  CHEMICZNO –  ROLNICZA W OPOLU
45 – 233 Opole
ul. Oleska 123
tel./fax (077) 45 56 221, 45 56 036

WAŻNE DLA OGRODNIKÓW/DZIAŁKOWICZÓW!

Na prawidłowy wzrost i rozwój roślin wpływa: właściwe odżywianie roślin i odczyn gleby (najkorzystniejszy jest odczyn słabo kwaśny, gdyż  nie ogranicza wyraźnie dostępności żadnego ze składników w glebie), stosowanie płodozmianu, dobre „stosunki sąsiedzkie” i struktura gleby.

Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza w Opolu wykonuje badania gleb/podłoży spod roślin sadowniczych, warzyw i roślin ozdobnych oraz wód używanych do podlewania w/w roślin (np. ze studni), które obejmują:

zakres podstawowy (najczęściej wykonywany):

  • ustalenie odczynu /pH/;
  • badanie zawartości składników pokarmowych:

azotu, fosforu, potasu, wapnia i magnezu;

  • interpretacja wyników/wyjaśnienie złego stanu roślin;
  • zalecenie nawozowe.

 badania dodatkowe:

  • ustalenie zawartości chloru i stopnia zasolenia gleby lub EC wody;
  • badanie zawartości mikroelementów:

boru, miedzi, cynku, żelaza i manganu.

  • badanie zawartości próchnicy, która w istotny sposób wpływa na strukturę gleby.

I wiele innych.

Próbki można dostarczyć osobiście lub pocztą. W celu uzyskania informacji jak prawidłowo pobrać próbkę glebową/wody oraz o cenę badania, proszę o kontakt telefoniczny: (077) 45 56 221

Do pobrania:

ZACHĘCAMY DO BADAŃ!!!

więcej na stronie: www.opole.oschr.gov.pl [KLIKNIJ TUTAJ]

mgr Justyna Kapusta
OSChR w Opolu – Pracowania Ogrodnicza
tel: 77/455 60 36 wew. 19
e-mail: justyna.kapusta@opole.oschr.gov.pl