Komunikat Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 04 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu okręgowego dla ROD pn. „Hotel dla owadów zapylających” – 06.04.2023

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Opolu, działając na podstawie §110 ust. 2, pkt 24 Statutu PZD, w związku z § 7 Statutu, postanawia, ogłosić na rok 2023 konkurs okręgowy pn. „Hotel dla owadów zapylających”.

Organizator przyzna 5 nagród rzeczowych:

  1. Hotel*****          – o wartości: 300,00 zł
  2. Hotel****            – o wartości: 250,00 zł
  3. Hotel***              – o wartości: 200,00 zł
  4. Hotel**                 – o wartości: 150,00 zł
  5. Hotel*                  – o wartości: 100,00 zł
  6. Pozostałe wyróżnione Hotele otrzymają nagrody rzeczowe o wartości: 50,00 zł
  7. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają zestaw roślin.

Do pobrania:

Uchwała

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie o zapoznaniu z regulaminem

Zawiadomienie osoby, od której pozyskano dane osobowe