Komunikat Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 04 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu okręgowego dla ROD pn. „Ogródek warzywny moich marzeń” – 06.04.2023

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Opolu, działając na podstawie §110 ust. 2, pkt 24 Statutu PZD, w związku z § 7 Statutu, postanawia ogłosić na rok 2023 konkurs okręgowy pn. „Ogródek warzywny moich marzeń”.

Organizator przyzna 3 nagrody rzeczowe główne w kategoriach wiekowych:

4-7 lat                                                               8-12 lat

I miejsce – o wartości do 300 zł                         I miejsce – o wartości do 350 zł

II miejsce – o wartości do 200 zł                        II miejsce – o wartości do 250 zł

III miejsce – o wartości do 150 zł                        III miejsce – o wartości do 200 zł

Miejsca IV i V w obu kategoriach wiekowych – nagrody w kwocie do 100 zł.

Pozostali laureaci otrzymują wyróżnienie i upominek do 50 zł.

Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy składać u organizatora osobiście, pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego) do dnia 10 lipca 2023r. na adres: PZD-Okręg Opolski ul. Solskiego 15, 45-564 Opole

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Wojewódzkiego Dnia Działkowca 2023 lub w inny sposób ogłoszony przez Organizatora.

DO POBRANIA:

Uchwała

Regulamin

Karta zgłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych

Zawiadomienie osoby, od której pozyskano dane osobowe