Komunikat Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 04 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu okręgowego dla ROD pn. „Wzorowa działka okręgu opolskiego” – 06.04.2023

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Opolu, działając na podstawie §110 ust. 2, pkt 24 Statutu PZD, w związku z § 7 Statutu, postanawia ogłosić na rok 2023 konkurs okręgowy pn. „Wzorowa Działka Okręgu Opolskiego” Roku 2023

Celem konkursu jest zaprezentowanie indywidualnych działek w ROD, dostrzeżenie i wyróżnienie zaangażowania i pracy działkowców, którzy działaniami i rozwiązaniami wykorzystanymi na swoich działkach w ROD wdrażają programy PZD,  w szczególności Otwarty Program Nowoczesnego Zagospodarowania i Użytkowania Działek na Miarę Potrzeb Współczesnych Rodzin, Otwarty Program Klimatyczny oraz Program Bioróżnorodności.

Organizatorem konkursu jest Okręgowy Zarząd PZD w Opolu. Nagrodami w konkursie są:

  • Laureat konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 700,00 zł;
  • Działkowcy działek wyróżnionych w konkursie otrzymają nagrody pieniężne
    w wysokości 300,00 zł;
  • Pozostali działkowcy biorący udział w konkursie otrzymają roczną prenumeratę miesięcznika „działkowiec”.
  • Wszyscy działkowcy biorący udział w konkursie otrzymają dyplomy.

Nagrodzone działki zostaną opublikowane w mediach społecznościach i na stornie internetowej Okręgu Opolskiego PZD.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w trakcie obchodów Wojewódzkich Dni Działkowca Roku 2023 oraz w mediach społecznościach i na stronie internetowej OZ PZD w Opolu.

Do pobrania:

Uchwała

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika