KOMUNIKAT Okręgu Opolskiego PZD w Opolu – 21.10.2015 r.

K O M U N I K A T

Okręg Opolski Polskiego Związku Działkowców w Opolu przypomina, że zgodnie z § 57 ust 1 i 3 Regulaminu ROD ( § 42 ust. 1 i 3 Regulaminu ROD, z dnia 01.10.2015 r.) każda działka w rodzinnym ogrodzie działkowym musi być wyposażona w kompostownik, natomiast każdy Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin.

Jednocześnie przypominamy że Działkowcy powinni pamiętać o odpowiednim składowaniu śmieci, w miejscach specjalnie do tego przeznaczonych. Śmieci nie powinny być porozrzucane oraz wyrzucane w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Na osoby, które nie dostosują się do tych obowiązków może zostać nałożona kara grzywny, zgodnie z zapisami zawartymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. (z późn. zm.) w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Okręg Opolski PZD w Opolu przypomina, że utrzymanie czystości w ogrodzie nie tylko poprawia estetykę ROD i komfort uprawniania działek. To także szacunek wobec wszystkich działkowców i okolicznych mieszkańców. Zadbany ogród to wizytówka jego użytkowników, jak i całego Polskiego Związku Działkowców. Działkowcy, jako Ci, którzy są ściśle związani z przyrodą i ekologią, powinni szczególnie szanować zasady współżycia społecznego.

Dlatego zwracamy się z apelem do wszystkich Działkowców o dbałość o porządek na działkach i częściach wspólnych ogrodu.

P R E Z E S

PZD – Okręg Opolski w Opolu

Bartłomiej Kozera