Komunikat OZ PZD w Opolu w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

Okręgowy Zarząd PZD w Opolu w oparciu o uchwałę nr 44/2020 Krajowego Zarządu PZD z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2020 r. w związku zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirus COVID-19 zwraca się do wszystkich zarządów ROD planujących odbycie walnych zebrań, zebrań sektorowych lub konferencji delegatów ROD w marcu do ich przesunięcia na termin późniejszy. Za zgodą OZ PZD w Opolu termin odbycia walnego zebrania (konferencji delegatów) może być przesunięty maksymalnie do dnia 31 lipca 2020 r., celem uzyskania szczegółowych informacji i ustalenia ponownego terminu zebrania prosimy o kontakt z działem organizacyjnym Okręgu.

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 11.03.2020 w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2020r. w związku zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirus COVID-19  

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 11.03.2020 w sprawie niezbędnych działań organów PZD w związku z zagrożeniem epidemiologicznym