Komunikat w sprawie narad rejonowych

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Opolu informuje, że w okresie od 18 do 26 lutego 2019 r. na terenie działania Okręgu odbędą się rejonowe narady  prezesów ROD  poświęcone zbliżającej się kampanii sprawozdawczo -wyborczej w PZD.

W trakcie wyżej wymienionych narad w porozumieniu z prezesami ROD oraz osobami obsługującymi zebrania układany będzie terminarz walnych zebrań i konferencji ROD.

W związku z powyższym prosi się, aby prezesi byli przygotowani na zgłoszenie terminu planowanego zebrania ROD w trakcie narady.

Szczegółowe informacje dot. narad rejonowych podane zostaną niebawem w oddzielnych komunikatach.