Komunikat ws. inwestycji i remontów. 17.10.2016 r.

Okręgowy Zarząd PZD w Opolu przypomina zarządom rodzinnych ogrodów działkowych skupionych w Okręgu Opolskim PZD,  że zgodnie z uchwałą nr 300/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 24 listopada 2015 r w sprawie zasad udzielania przez prezydia okręgowych zarządów PZD zgody zarządom ROD na działanie przekraczające zakres zwykłego zarządu, zawarcie umowy dotyczącej remontu lub innej inwestycji w ROD o wartości przekraczającej 7.000 zł wymaga uzyskania zgody Prezydium OZ PZD w Opolu.

Zachęcamy zarządy ROD do dokładnego zapoznania się z treścią wyżej wymienionej uchwały (Biuletyn Informacyjny nr 2/2016, s. 51).