Marszałek Województwa Opolskiego zaprasza do konkursu „Bioróżnorodne Opolskie” – 08.06.2016 r.

Informujemy, iż Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ogłosił konkurs „Bioróżnorodne Opolskie” 

Konkurs realizowany jest w ramach promowania i edukowania o bioróżnorodności Opolszczyzny. Obejmuje dwie kategorie konkursowe: „Piękna Wieś Opolska 2016” oraz „Opolskie kwitnące” na bioróżnorodne, kwietne zagospodarowanie Województwa Opolskiego. Pierwsza kategoria ukierunkowana jest na działania związane z bioróżnorodnością realizowaną przez m.in. samorządy gminne, stowarzyszenia odnowy wsi.

Natomiast druga  kategoria (“Opolskie kwitnące”) ukierunkowana jest na wszystkich mieszkańców Opolszczyzny

Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej ukwieconych, bioróżnorodnych posesji prywatnych, ogródków przydomowych lub działkowych oraz terenów i obiektów publicznych w województwie opolskim.

Regulaminy Konkursów oraz Karty zgłoszeniowe znajdziecie na stronie Urzędu Marszałkowskiego Woj. Opolskiego.
Kat.II  „Opolskie kwitnące” – http://opolskie.pl/serwis/index.php?id=16148
Kat. I „Piękna Wieś Opolska” – http://www.odnowawsi.eu/serwis/index.php?id=626

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU – TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO 30 CZERWCA

Plakat