Konkurs okręgowy pn. Wzorowa Działka Okręgu Opolskiego Roku 2021 rozstrzygnięty !

Okręgowy Zarząd PZD w Opolu uchwałą nr 76/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. ogłosił konkurs okręgowy pn. „Wzorowa Działka Okręgu Opolskiego Roku 2021”. Konkurs, skierowany był do działkowców posiadających tytuł do działki w ROD należących do Stowarzyszenia Ogrodowego PZD. Zaś celem konkursu było zaprezentowanie indywidualnych działek w ROD oraz wynagrodzenie i dostrzeżenie pracy i wkładu działkowców, którzy poprzez swoje działania wykorzystują i wdrażają na swoich działkach w ROD programy PZD, a w szczególności Otwarty Program Nowoczesnego Zagospodarowania i Użytkowania Działek na Miarę Potrzeb Współczesnych Rodzin, Otwarty Program Klimatyczny oraz Program Bioróżnorodności.

Komisja konkursowa OZ pod przewodnictwem Waldemara Kamińskiego, która obradowała 23.08.2021 r. dokonała zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu oceny i analizy 2 zgłoszeń do konkursu, a następnie  przedstawiła Okręgowemu Zarządowi PZD w Opolu swoje rekomendacje.

Na posiedzeniu w dniu 2 września 2021 r. Okręgowy Zarząd PZD w Opolu podjął uchwałę nr 137/2021 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu pn. „Wzorowa Działka Okręgu Opolskiego Roku 2021”. Okręgowy Zarząd PZD zdecydował o przyznaniu:

Miejsca I – Państwu Danucie i Władysławowi Jachimczak, którzy użytkują działkę w ROD „Kolejarz” w Kędzierzynie-Koźlu. Zwycięzcy konkursu zdobyli liczbę punków – 95/100. Zwycięzcy otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości  500 zł oraz dyplom za zajęcie I miejsca w konkursie okręgowym.

Okręgowy Zarząd PZD w Opolu przyznał wyróżnienie Państwu Natalii i Jerzemu Sękowskim z ROD “Relax” w Polskiej Nowej Wsi, którzy otrzymali nagrodę pieniężną w wysokości 250 zł oraz dyplom pamiątkowy, potwierdzający udział w konkursie oraz otrzymane wyróżnienie.

Ewa Majewska
Instruktor ds ogrodnictwa
OZ PZD w Opolu