Krajowy Zarząd PZD ogłosił Konkurs Krajowy pn. Najpiękniejsza Działka Roku 2024″

Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 65/2024 z dnia 26 marca 2024 r. ogłasza konkurs krajowy pn. „Najpiękniejsza Działka Roku 2024”.

Celem konkursu jest wyłonienie, docenienie i nagrodzenie działkowców, którzy z pasją i zaangażowaniem prowadzą swoje działki, wzorowo je zagospodarowują i użytkują oraz wdrażają Programy PZD, w szczególności Otwarty Program Nowoczesnego Zagospodarowania i Użytkowania Działek na Miarę Potrzeb Współczesnych Rodzin, Otwarty Program Klimatyczny i Program Bioróżnorodności. Celem konkursu jest także promowanie ogrodnictwa działkowego i licznych korzyści, jakie ze sobą niesie.

Udział w konkursie „Najpiękniejsza Działka Roku 2024″ może/mogą wziąć działkowiec(wcy) posiadający tytuł prawny do działki w ROD należącym do Stowarzyszenia Ogrodowego PZD.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które nie były laureatami konkursu „Najpiękniejsza Działka Roku” w ciągu ostatnich 3 lat.

Zgłoszenie działki do konkursu winno zawierać:

1.Wypełniony drukowanymi literami i podpisany „Formularz zgłoszenia do Krajowego Konkursu „Najpiękniejsza Działka Roku 2024”.
2.Dokumentację fotograficzną opisaną zgodnie z wykazem ujętym w formularzu, utrwaloną na nośniku cyfrowym lub w formie kolorowego wydruku.
3.Podpisane (czytelnie) ”Oświadczenie uczestnika Konkursu Krajowego Najpiękniejsza Działka Roku 2024”

Zgłoszenia można  dokonać drogą elektroniczną przesyłając skan dokumentów oraz pliki zdjęciowe na adres konkurskz.dzialka@pzd.pl lub tradycyjną pocztą na adres: Polski Związek Działkowców ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa.

Termin zgłaszania działek do konkursu upływa  dnia 30 czerwca 2024 r.

Laureaci konkursu otrzymają puchary, dyplomy oraz nagrody pieniężne:

I miejsce  –  4 000 zł;
II miejsce –  3 000 zł;
III miejsce – 2 000 zł;
Wyróżnienia –1 000 zł.

Użytkownicy działek zakwalifikowanych do konkursu otrzymają dyplomy, a także roczną prenumeratę miesięcznika „działkowiec”.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Krajowych Dni Działkowca 2024, opublikowane w Biuletynie Informacyjnym, wydawnictwach związkowych oraz  na stronach internetowych  PZD.

Natalia Bomba
Instruktor ds. ogrodniczych
Okręg Opolski PZD w Opolu

Uchwała KZ PZD nr 65/2024 z dnia 26 marca 2024r.
Regulamin konkursu “Najpiękniejsza Działka Roku 2024”
Formularz zgłoszenia do konkursu “Najpiękniejsza Działka Roku 2024” (pdf)
Formularz zgłoszenia do konkursu “Najpiękniejsza Działka Roku 2024” (Word)
Oświadczenie uczestnika konkursu “Najpiękniejsza Działka Roku 2024” (pdf)
Oświadczenie uczestnika konkursu “Najpiękniejsza Działka Roku 2024” (Word)
Zawiadomienie o przetwarzaniu danych osobowych