Narada instruktorów okręgowych i krajowych SSI PZD

W dniu 27 stycznia 2017 r. w biurze Okręgowego Zarządu PZD w Opolu odbyła się narada instruktorów fachowych szczebla okręgowego i krajowego. W trakcie narady m.in. omówiono plany szkoleniowe na rok 2017 uwzględniające zarówno instruktorów SSI wszystkich szczebli jak i członków zarządów ROD ds oświaty, udział w pracach komisji problemowych OZ PZD oraz współudział instruktorów w redagowaniu porad ogrodniczych dla działkowców. W trakcie dyskusji instruktorzy przedstawili własne plany na 2017 rok z zakresu działalności szkoleniowej w rodzinnych ogrodach działkowych a także podzielili się informacjami n/t najczęściej zadawanych pytań i problemów ogrodniczych działkowców roku ubiegłego.
Uczestnicy narady podkreślali rangę i potrzebę fachowych szkoleń dla działkowców n/t działań proekologicznych w ogrodach działkowych.

EM