Narada prezesów ROD – powiat oleski, 07.11.2015 r.

 

DSCF1846W dniu 7 listopada 2015 r. w siedzibie ROD „Relaks” w Oleśnie, odbyło się posiedzenie kolegium prezesów ROD z rejonu oleskiego. Spotkanie było doskonała okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy prezesami ROD i przedstawicielami władz okręgowych PZD.
Po  wysłuchaniu prelegentów: Pana Bartłomieja Kozery – Prezesa Okręgu Opolskiego PZD w Opolu, Pana Romana Żurkowskiego – Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Opolu, Pana Jerzego Zakrzewskiego – Członka Prezydium OZ PZD w Opolu oraz Pani Anny Wiśniewskiej – Głównej Księgowej Okręgu Opolskiego PZD w Opolu, którzy omówili najważniejsze zagadnienia związanie z funkcjonowaniem ROD i Związku, zebrani prezesi rozpoczęli długą i merytoryczną dyskusję.DSCF1845
Główne problemy z jakimi borykają się obecnie ogrody zlokalizowane w rejonie oleskim PZD to  problem spalania na działkach oraz brak kandydatów na wolne działki w ROD.  Po zakończeniu dyskusji uczestnicy posiedzenie ustalili, że spotkania kolegium powinny odbywać się co najmniej 3 razy w roku , ponieważ jest to najlepszy instrument komunikacji pomiędzy ogrodami w rejonie, a także pomiędzy całym rejonem i Okręgiem Opolskim PZD w Opolu .