Narada prezesów ROD z rejonu kluczborsko – namysłowskiego – 09.10.2015 r.

W dniu 9 października 2015 r. w siedzibie ROD im. T. Kościuszki w Kluczborku odbyło się posiedzenie kolegium prezesów ROD, z rejonu kluczborsko – namysłowskiego. W spotkaniu oprócz prezesów ROD uczestniczyli: Pan Bartłomiej Kozera – Prezes Okręgu Opolskiego PZD, Pani Teresa Strzelec – Wiceprezes  Okręgu Opolskiego PZD, Pan Roman Żurkowski – Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD oraz Pani Anna Wiśniowska – Główna Księgowa Okręgu Opolskiego PZD.

Tematem przewodnim posiedzenia były zmiany w prawie związkowym wynikające z nowego statutu PZD oraz Regulaminu ROD.  Powyższe kwestie szczegółowo omówił Pan Roman Żurkowski. W trakcie narady poruszono, także takie zagadnienia jak: rachunkowość w ROD, plany szkoleniowe, czy zasady prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia walnych zebrań oraz konferencji delegatów w ROD. Narada była doskonalą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń prezesów w sprawach dot. prowadzenia ogrodów działkowych. W trakcie dyskusji zebrani prezesi zwracali uwagę na problemy wynikające z braku chętnych na niezagospodarowanie działki oraz ogromnie kłopoty, jakie niesie ze sobą wdrożenie „ustawy śmieciowej” w ogrodach. Uczestnicy narady dyskutowali, także na temat możliwości uzyskania dotacji na zadania inwestycyjne w ROD.

Żywa i merytoryczna dyskusja, prowadzona w trakcie posiedzenia jest najlepszym dowodem na potrzebę organizowania posiedzeń kolegiów prezesów ROD, które to w okręgu opolskim odbywać się będą cyklicznie.

                                                                                                                                                                                                 ZM