Narady szkoleniowe prezesów, skarbników, sekretarzy i przewodniczących komisji rewizyjnych ROD oraz szkolenia księgowych w Okręgu Opolskim PZD

W dniu 11 lutego br. o godzinie 9.00 w Opolu rozpoczął się cykl narad szkoleniowych członków funkcyjnych ROD oraz szkolenia księgowych ROD.

Program narad szkoleniowych kierowy do prezesów, skarbników, sekretarzy i przewodniczących komisji rewizyjnych ROD obejmuje:
– Programy PZD i ich realizację w Okręgu Opolskim PZD m.in. Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin, Otwarty program oświatowy PZD, Otwarty program bezpieczeństwa w rodzinnych ogrodach działkowych PZD;
– Prawo PZD i jego stosowanie;
– Walne zebrania sprawozdawcze w ROD;
– Obowiązki Komisji Rewizyjnych;
– Sprawy dla skarbników ROD;
– Inwestycje w ROD.

Tego samego dnia w godzinach popołudniowych odbywać się będą szkolenia księgowych ROD a w programie m.in.: wytyczne do sprawozdania finansowego za rok 2019, wytyczne dot. preliminarzy na rok 2020, fundusz rozwoju i oświatowy, informacje na temat programu DGCS PZD System, wynagrodzenia za czynności wykonywane w ROD.

Poniżej harmonogram narad i szkoleń:

I. Narady szkoleniowe członków funkcyjnych ROD – godz. 9.00-14.30
1. 11.02.2020 | Opole | Hotel Festival ul. Oleska 86
2. 12.02.2020 | Brzeg | ROD “Brzeg” ul. Prochowa
3. 13.02.2020 | Kędzierzyn-Koźle | Restauracja Ogrodowa ul. Gliwicka
4. 14.02.2020 |Kluczbork | ROD im. T. Kościuszki ul. Dworcowa 1
5. 17.02.2020 | Krapkowice | ROD im. T. Kościuszki ul. 3 Maja 38
6. 19.02.2020 | Nysa| ROD im. A. Mickiewicza ul. Mickiewicza 139

II. Szkolenia księgowych ROD – godz. 15.30-17.00
1. 11.02.2020 | Opole | Hotel Festival ul. Oleska 86
2. 12.02.2020 | Brzeg | ROD “Brzeg” ul. Prochowa
3. 13.02.2020 | Kędzierzyn-Koźle | Restauracja Ogrodowa ul. Gliwicka
4. 14.02.2020 |Kluczbork | ROD im. T. Kościuszki ul. Dworcowa 1
5. 17.02.2020 | Krapkowice | ROD im. T. Kościuszki ul. 3 Maja 38
6. 19.02.2020 | Nysa| ROD im. A. Mickiewicza ul. Mickiewicza 139