Nie pozwól, aby zabieg ochrony roślin zagrażał zapylaczom na naszych ogrodach działkowych

Lata pracy oraz wiedzy potrzeba, aby zostać dobrym pszczelarzem. Biorąc w tym roku trzech praktykantów do przyuczenia w zawodzie pszczelarza brałem pod uwagę u swych kandydatów przede wszystkim ich same podejście do tych bardzo małych owadów.   Przekazując im swoją wiedzę, staram się mówić również o zagrożeniach jakie stawia pszczoła i innym zapylaczom człowiek. Stosowanie owadobójczych środków ochrony roślin pozwala na pozbycie się z działki wielu szkodników, które potrafią nieraz całkowicie zniszczyć uprawiane rośliny. Należy jednak pamiętać, że wraz ze zwalczaniem niepożądanych gości istnieje ryzyko zwalczania pożytecznych owadów w tym pszczół i innych owadów zapylających. W ochronie tych stworzeń wprowadzony został tak zwany “okres prewencji”; pozwalający na odpowiednie planowanie zabiegów ochrony roślin z uwzględnieniem bezpieczeństwa dla pszczół. Czyli okres prewencji to czas poza zastosowaniu środka ochrony roślin, w którym pszczoły i nie tylko nie powinny stykać się ani przebywać obok tego środka zastosowanego. Zapewnienie bezpieczeństwa pszczołom jest bardzo ważnym celem współczesnej ochrony roślin, gdyż zapylanie przez pszczoły gwarantuje uzyskanie wysokiego i dobrego jakościowo plonu wielu gatunków roślin uprawnych a dla nas miodu, który jest nam potrzebny dla zdrowia.

Czynnikiem, który ogranicza liczebność pszczół i innych zapylaczy są zatrucia środkami ochrony roślin. Przyczyną zatruć są błędy i niedostateczna wiedza działkowców i nie tylko, którzy podejmują się wykonywania oprysków środkami ochrony roślin. Nie sposób wyeliminować zatruć ciągłym postępem w środkach ochrony roślin oraz przepisami prawnymi ograniczającymi to zagrożenie. Człowiek powinien mieć świadomość jakie ponosi straty z swe nieodpowiedzialne i nieodpowiednie stosowanie środków ochrony roślin.   Przed każdym opryskiem działkowicz powinien zaznajomić się z etykietą środka. W etykiecie jest zawarty szczegółowy zakres oraz prawidłowe terminy stosowania oraz ograniczenia w stosowaniu mające na celu ograniczenie zagrożenia dla pszczół. W etykiecie może być zapisane “nie dotyczy”, taki zapis może być zapisany w dwóch przypadkach:    
– gdy w procesie rejestracji na podstawie badań potwierdzono niskie ryzyko dla pszczół  – są to środki do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych, których zakres stosowania nie pozwala na styczność z pszczołami    
– możliwość stosowania tylko poza okresem kwitnienia  
Najbezpieczniejszym rozwiązaniem są środki ekologiczne oparte na składnikach pochodzenia naturalnego i ich stosowanie nie wpływa negatywnie na środowisko oraz owady, które mają kontakt z opryskami roślinnymi myślę, że rady oraz umiejętności, które przekazuję trzem praktykantom zostaną również przekazane przez nich swoim dzieciom i wnukom.    

Instruktor Okręgowy  SSI  P Z D
Okręg Opolski    
Lech Pruszyński