Nowe tablice edukacyjne, hotele dla owadów i okna w ROD ,,Dzierżonia” w Krapkowicach

W dniu 12 stycznia 2023r. przedstawiciele Zarządu ROD  ,,Dzierżonia” w Krapkowicach podpisali umowę w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu w ramach konkursu grantowego pn. ,,Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” na kwotę blisko 80.000zł.

          Ogród obecnie przystąpił do rozliczenia pierwszej transzy środków dzięki, której zakupiono 13 tablic edukacyjnych (120cm x 80 cm) o następującej tematyce:

  • ekosystemy na działce
  • segregacja odpadów,
  • kompostowanie,
  • zasady ekologicznej walki ze szkodnikami,
  • prowadzenie nasadzeń przy zachowaniu bioróżnorodności,
  • ptaki pożyteczne na działce,
  • zasady pielęgnacji trawników.

Tablice zostały rozmieszczone na terenie całego ogrodu działkowego.

Ponadto zakupiono 7 hoteli dla owadów wraz z tablicą informacyjną.

Ostatnim zadaniem w pierwszej transzy środków było wymienienie 4 okien w domu działkowca. To zadanie przełoży się na poprawę izolacyjności budynku w szczególności w okresach grzewczych, a tym samym przyczyni się do zmniejszenia kosztów ogrzewania a co za tym idzie zmniejszenia produkcji gazów cieplarnianych.

          Po rozliczeniu pierwszej transzy środków, ogród przystąpi do realizacji końcowych zadań w ramach, których geodeta wykona  plan zagospodarowania  ogrodu, zakupiony zostanie rozdrabniacz do gałęzi, oraz modernizacji ulegnie ganek wejściowy do domu działkowca.

Malwina Moczko – Wieszołek
Dyrektor biura OZ PZD w Opolu